Styrelsen:

Ordförande: Björn Bråtemyr 0707-196640

Kassör: Lisbeth Bråtemyr 0768-223065

Sekreterare: Irene Ojala 0705-655845

Ledamot: Ingegerd Gasstorp 0704-332750

Ledamot: Gunilla Lilja-Persson 0709-710398

Suppleant: Britt Johansson 0732-032352

Suppleant: Ingalisa Lindgren 0707-581674

Anmälan till medlemsträffar ring Lisbeth Bråtemyr, tel. 0768-223065 och för bokning av torpet kontakta Ingalisa Lindgren, tel. 0707-581674 eller Lisbeth Bråtemyr, tel. 0768-223065.