Styrelsen, 2020

KALS ÅDEN I GÖTEBORG

STYRELSEN 2020

Ordförande:                                  Maj-Gun Erlingstam               031-472596

Vice ordförande:          Rolf-Arne Dohnberg               031-971818

Kassör:                        Lisbeth Bråtemyr                  0768-223065

Sekreterare:                  Iréne Ojala                              0705-655845

Ledamot:                      Björn Bråtemyr                      0707-196640

Ledamot:                      Leif Söderqvist                        0706544398          

Suppleant:                   Ingegerd  Gasstorp                  0704-332750

Suppleant:                   Ingalisa Lindgren                   0707-581674

Anmälan till medlemsträffar ring Lisbeth Bråtemyr, tel. 0768-223065 och för bokning av torpet kontakta Ingalisa Lindgren, tel. 0707-581674 eller Rolf-Arne Dohnberg, tel. 031-971818.

Värdinnor på Torpet

May Linderoth, 0736-471435

och Elsie Johansson,  031-492595