Kals Åden i Göteborg, styrelsen

 

STYRELSEN 2019

Ordförande:                 Maj-Gun Erlingstam                           031-472596

Vice ordförande:        Rolf-Arne Dohnberg                            031-971818

Kassör:                        Lisbeth Bråtemyr                                  0768-223065

Sekreterare:               Iréne Ojala                                              0705-655845

Ledamot:                    Leif Thorell                                             0707-815518

Ledamot:                    Björn Bråtemyr                                     0707-196640

Suppleant:                May Linderoth                                         0736-471435

Suppleant:                Inga-Lisa Lindgren                                 0707-581674

 

Anmälan till medlemsträffar och bokning av Torpet kontakta Lisbeth Bråtemyr   0768-223065

 

Värdinnor på Torpet

May Linderoth, 0736-471435

och Elsie Johansson,  031-492595