Teaterresa till Dalsland den 30 juni 2018

Publiken som väntar på att föreställningen ska börja.
Väntar på bussen.