Föredrag av Brittmo Bernhardsson den 6 oktober 2018