Årsmötet den 27 januari 2018

Årsmötet var välbesökt och underhållning av Kal och Ada, Magnus Wassenius och Agneta Danielsson.