ÅRSSTÄMMAN 25 januari 2020

En gåva från Britt Johansson, ”staty Kal och Ada”.