GÖTEBORGIANA

Göteborgiana börjar fredagen den 26 januari 2018 kl. 10.00. Fortsätter sedan varannan fredag: 9 februari, 23 februari, 9 mars, 23 mars, 6 april, 20 april och avslutning den 4 maj.  Nu fungerar Göteborgiana som en studiecirkel. Din anmälan gör du som vanligt till May Linderoth, tel. 0736-47 14 35 senast 1 vecka innan första träffen […]