GÖTEBORGIANA

Göteborgiana börjar fredagen den 8 september  2017 kl. 10.00 Fortsätter sedan varannan fredag: 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december och den 15 december. Nu fungerar Göteborgiana som en studiecirkel. Medlemsantalet kan utökas med några personer. Din anmälan gör du som vanligt till May Linderoth, tel. 0736-47 14 35 senast 1 vecka […]