Medlemskap i Kals Åden

Vill du bli medlem i vår förening? Ny  medlemsavgift fr.o.m. 1 juli 2022  250:—/år till plusgirokonto nr 625305-8 eller till bankgiro 5841-6827. Kontakt kan också tas med kassören Lisbeth Bråtemyr,0768-223065 eller sekreteraren Irene Ojala, 0705-655845. Glöm inte att skriva ditt namn, adress, telefonnr och de 6 första siffrorna i ditt personnummer.

Hyra av Torpet

Hyr gärna Torpet för födelsedagsfester, samkväm, olika högtidsdagar eller bara för att ha trevligt i goda vänners sällskap. fr.o.m.1 juli 2022 är hyran  ändrad till 1.500:– hel dag. För bokning  kontakta  Ingalisa Lindgren, tel. 0707-581674 eller  Lisbeth Bråtemyr, tel. 0768-223065.